HEM

Resultat, engagemang, innovation

Fastagon är ett fastighetsbolag vars inriktning är att investera i fastigheter med stor utvecklingspotential.

Från vår första verksamma dag har vi haft en enorm strävan efter att skapa något nytt – utan att överge grundläggande värderingar. På Fastagon tror vi på det personliga mötet och långsiktiga relationer med investerare, hyresgäster och medarbetare.

Grunden i en stark affärsrelation är förtroende och det är inget man får, det är något man förtjänar. På Fastagon gör vi vad vi sagt att vi ska göra, vid den tidpunkt vi utlovat. Det låter enkelt men vi är väl medvetna om att vi är beroende av våra samarbetspartners, dom är inte beroende av oss.

Ta det personligt

OM OSS

“Ta det personligt.” är vår slogan men även grunden i vår arbetsmetodik. Den har vuxit fram efter många transaktioner där den tydligaste lärdomen varit att alla affärer har olika förutsättningar men det är ofta det personliga mötet som avgör om det blir en hyfsad affär eller en fantastisk affär.

Fastagon är en flexibel organisation som välkomnar nya lösningar i en bransch som står inför stora strukturella förändringar. Vårt bränsle är idéer som kombinerar innovation, strategi och kreativitet.

Klicka på play nedan för att se hur vi jobbar!

Affärsidé

Affärsidé

Fastagon ska genom lokal närvaro och tydlig portföljstrategi utveckla och förvalta fastigheter med fokus på fastigheter med stor utvecklingspotential.

Samarbeten

Samarbeten

På Fastagon ser vi många fördelar med samarbeten och är alltid öppna för dialoger kring nya affärsmöjligheter, kreditupplägg eller agera bollplank i komplexa affärer.

Engagemang

Engagemang

Fastagon startades med grundinställningen att allt är möjligt om man är tillräckligt hängiven. Vi lever som vi lär och därför har vi samma inställning mot våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi är enkla, engagerade och tillmötesgående.

VÅR VISION

Resultat. Inte rapporter.

Ett ungt bolag med stora visioner

Fastagon ska alltid vara en organisation som kännetecknas av engagerade entreprenörer som aldrig lämnar någonting åt slumpen. Vi är stolta men aldrig nöjda och vi lägger stor prestige i att vara den mest aktiva och eftertraktade fastighetsägaren bland våra samarbetspartners.

Vårt team. Din framgång.

TEAM

Gustav Kock

  • gustav.kock@fastagon.se
  • +46 73 972 18 31

Emil Gustavsson

  • emil.gustavsson@fastagon.se
  • +46 73 972 18 31

Miranda Deligianni

  • miranda.deligianni@fastagon.se
  • +46 73 972 18 31